delivery truck6

De huisregels van het IJsselFoodFestival

Algemeen:

 • Het betreden van het festivalterrein van het IJsselfoodfestival en het bijwonen hiervan zijn geheel voor eigen risico van de bezoekers.
 • Personen jonger dan 16 jaar hebben uitsluitend toegang onder begeleiding van een volwassene ouder dan 21 jaar
 • Opdrachten gegeven door de organisatie of het personeel van het IJsselfoodfestival dienen te allen tijde te worden opgevolgd
 • De organisatie en het beveiligingspersoneel van het IJsselfoodfestival hebben het recht om personen van het festivalterrein te verwijderen.
 • Op en rondom het festivalterrein van het IJsselfoodfestival is de Nederlandse wetgeving van toepassing.
 • Bij overtreding van de hier vermelde regels of de Nederlandse wetgeving wordt de persoon in kwestie overgedragen aan het bevoegd gezag.
 • Alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden gelden ook op en rondom het festivalterrein van het IJsselfoodfestival

 

Toegang:

 • Toegang uitsluitend na betaling entreegelden
 • Indien u geen medewerking verleent aan onderzoek aan u kleding en of tassen dan wordt u de toegang tot festivalterrein van het IJsselfoodfestival geweigerd.
 • Gekochte entreebewijzen kunnen niet worden geretourneerd.
 • U dient zich op het festivalterrein van het IJsselfoodfestival ten alle tijde te kunnen legitimeren met een voor de Nederlandse wet geldig legitimatiebewijs.
 • Het is ten strengste verboden materialen, zoals wapens, stokken, messen, of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht bij u te dragen op het festivalterrein van het IJsselfoodfestival.
 • Het is verboden om foto- of filmapparatuur bij u te dragen, tenzij u van de organisatie van het IJsselfoodfestival hiervoor toestemming  heeft gekregen.

 

Drugs:

 • Op en rondom het festivalterrein van het IJsselfoodfestival is gebruik en handel in drugs of andere geestverruimende middelen ten strengste verboden.

 

Consumptie:

 • Bekers mogen niet van het festivalterrein van het IJsselfoodfestival mee genomen worden.
 • Consumptiemunten zijn alleen geldig tijdens het IJsselfoodfestival en deze kunnen niet worden gewisseld tegen contanten.

 

Aansprakelijkheid:

 • De organisatie dan wel personen die voor de organisatie van het IJsselfoodfestival werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van het festival mochten ondervinden.
 • De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen aan de invulling van het festival te doen.

 

Op en rond het festivalterrein:

 • Op gronde van uw gedrag op het terrein en/of openbare weg rond het festivalterrein van het IJsselfoodfestival kan de organisatie en het personeel u ten alle tijden de toegang weigeren.
 • Parkeer op de parkeerplaatsen rondom het Podiumterrein of in de parkeergarage aan de Overtoom.
 • Het is ten strengste verboden om op het podium of andere zaken te klimmen op het festivalterrein.